مراسم سالانه 2009

شبی با شعر، موسیقی، رقص و نمایش

شنبه 28 نوامبر 2009 ساعت 18:30

شاعر جوان: محمدجواد آسمان
شاعر برگزیده مسابقه شعر بنیاد ژاله اصفهانی

شعرخوانی
لعبت والا، شاداب وجدی ، هادی خرسندی و هادی شفیعی

روخوانی "اپرای وفا"
اثر ژاله اصفهانی
با همکاری پروانه سلطانی و بازیگران جوان

موسیقی
مهرداد بدیع، مهری زمردیان و حسام فریاد

رقص ایرانی
ونوس صالحی

محل برنامه
Brunei Gallery, SOAS, Thornhaugh
St., Russell Square, London
WC1H 0XG, Tube: Russell Square

استفاده از مطالب این پایگاه، با ذکر منبع کاملا آزاد می باشد.

ابیورد سافت طراح و توسعه دهنده فنی وب سایت