تماس با ما

به روشهای متعددی می توان با بنیاد ژاله اصفهانی تماس گرفت:

 • آدرس پستی:

  St Paul's Court
  163 Colet Garden
  London
  W14 9DN

 • شماره تلفن: 0208
 • شماره پیام گیر: 0208
 • آدرس الکترونیکی:

         bonyad@jalehesfahani.com

استفاده از مطالب این پایگاه، با ذکر منبع کاملا آزاد می باشد.

ابیورد سافت طراح و توسعه دهنده فنی وب سایت