برنامه سالانه بنیاد13 ژانویه 2018

 

برنامه سالانه بنیاد به مناسبت دهمین سالگرد ژاله اصفهانی در روز شنبه 13 ژانویه 2018 ساعت 6:00 بعد از ظهر در برونای گالری SOAS برگزار خواهد شد. در این برنامه ابتدا ژیلا مساعد شاعر مقیم سوئد سخنی در باره ژاله می گوید و شعر میخواند. شاعران بنام مقیم لندن، شاداب وجدی، اسماعیل خوئی، هادی خرسندی و زیبا کرباسی در برنامه حضور داشته و سخن گفته و شعر خواهند خواند. سهراب سیرت شاعر جوان از منتخبین جایزه شعر ژاله در سال 2015 شعر خواهد خواند. روحی شفیعی کتاب ترجمه انگلیسی اشعار شاعران برنده ادوار گذشته جایزه شعر ژاله را رونمائی خواهد کرد. مهرداد بدیع آهنگهائی با اشعاری از مادرش را اجرا میکند و گروه موسیقی عجم موسیقی پرشور و نوآورانه شان را اجرا خواهند کرد.