سخنرانی پروفسور احمد کریمی حکاک درباره شعر مهدی اخوان ثالث

جمعه 15 مه 2015 ساعت 6:30 درسالن خلیلی سواس

انجمن سخن و بنیاد ژاله اصفهانی افتخار دارند که مشترکاً برگزارکننده سخنرانی سوم پروفسور احمد کریمی حکاک با عنوان "شعر اخوان در یک نگاه" می باشند.
این سومین و آخرین برنامه از سه سخنرانی پروفسور حکاک در باره شعر شاملو، فروغ و اخوان میباشد. حضور پروفسورحکاک در سال تحصیلی جاری به عنوان استاد میهمان مدرسه مطالعات شرقی و آفریقائی دانشگاه لندن (SOAS) این فرصت مغتنم را برای ما ایجاد کرد. این برنامه ها با همکاری انستیتوی خاورمیانه در لندن (LMEI) دانشگاه سواس ترتیب داده شده اند.
این سخنرانی روز جمعه 15 ماه مه درسالن خلیلی سواس از ساعت 6:30 تا 9 بعد از ظهرانجام خواهد شد. از ساعت 6:30 بعداظهر تا شروع جلسه، ساعت 6:45، از شرکت کنندگان با چای وشیرینی پذیرائی خواهد شد.

Friday 15 May 2015, 6:45pm to 9:00pm, refreshments from 6:30pm
Khalili Lecture Theatre, SOAS, Russell Square, London WC1X 0HG
Tube: Russell Square

لطفاً برای رزرو جا با ای میل های زیر تماس بگیرید:
bonyad@jalehesfahani.com یا
forum.iran.london@googlemail.com
سپاسگذار میشویم اگر این برنامه را به دوستانتان اطلاع دهید و در صورت امکان پوستر آنرا در فیسبوک خود به اشتراک بگذارید.

استفاده از مطالب این پایگاه، با ذکر منبع کاملا آزاد می باشد.

ابیورد سافت طراح و توسعه دهنده فنی وب سایت