برنامه سالانه بنیاد۱۴ ژانویه ۲۰۱۷

 

برنامه سالانه بنیاد درگرامیداشت شاداب وجدی شاعر وادیب مقیم لندن در روز شنبه 14 ژانویه 2017 ساعت 6:30 بعد از ظهر در برونای گالری SOAS برگزار خواهد شد. در این برنامه شاداب وجدی،اسماعیل خوئی، شیرین رضویان و هادی خرسندی حضور داشته و شعر و سخن خواهند گفت. هارون یوسفی، طنز پرداز افغان برنامه طنزخواهند داشت و گروه موسیقی اهورا تصنیف های بیاد ماندنی فارسی را اجرا خواهند کرد.