درباره بنیاد ژاله اصفهانی

بنیاد ژاله اصفهانی در دسامبر2007 چند روز پس از درگذشت وی در مراسم یادبود ژاله که در دانشگاه سیتی لندن برگزار شد با فراخوان فرزندان و عده ای از دوستان ژاله تاسیس شد.

بنیاد ژاله اصفهانی سازمانی است خیریه و درجریان تقاضای ثبت خود با سازمان خیریه بریتانیا می باشد.

اهداف اصلی بنیاد به شرح زیراند:

 1. تنظیم و چاپ کتب و آثار منتشر نشده ژاله
 2. حفظ، نگهداری ودر اختیارعموم گذاشتن آثار ژاله
 3. تشویق شاعران جوان فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان و کمک به معرفی و نشر آثار آنان

بنیاد اساسنامه استاندارد کمیته خیریه (Model Trust Deed – G2) را به عنوان اساسنامه خود برگزیده است.

عضویت دربنیاد برای تمام کسانی که اهداف و اساسنامه آنرا می پذیرند و کتباً تقاضای عضویت می نمایند آزاد است.

اعضای بنیانگذار بنیاد به شرح زیر اند:

 1. رضا اغنمی
 2. ناهید افضلی
 3. صبا انصاری
 4. علی آینه
 5. بیژن بدیع
 6. مهرداد بدیع
 7. فروتن پرند
 8. بیژن پوربهنام
 9. رویا تواضعی
 10. منوچهر ثابتیان
 11. لطفعلی خنجی
 12. اسماعیل خویی
 13. اقدس درگاهی
 14. حسین رضایی پور
 15. مری ساخو
 16. ایرج ستاری
 17. روح انگیز شریفیان
 18. روحی شفیعی
 19. روح انگیز شیرانی پور
 20. مرصع صفایی استنسفیلد
 21. اسماعیل ضیا
 22. فرح عباسی
 23. عنایت فانی
 24. نسرین فانی
 25. رضا قاسمی
 26. مهری کاشانی
 27. نجیبه کسرایی
 28. محمود کیانوش
 29. ژاله گوهری
 30. ستار لقایی
 31. پری منصوری کیانوش
 32. اسد مینو
 33. لعبت والا
 34. شاداب وجدی

در صورت تمایل به عضویت و کمک به بنیاد لطفاً با آفای فروتن پرند مسئول موقت هیئت عامل بنیاد تماس بگیرید:

تلفن: +44 (0) 7957348112

پست الکترونیکی: fsp@parand.co.uk

در صورت تمایل به کمک مالی به بنیاد کمک های خود را به حساب زیر واریز نمائید و در صورت تمایل به ما هم اطلاع دهید:

Account name: Bonyad Jaleh Esfahani
Sort Code: 20-24-64 (Barclays Bank Croydon Branch)
Account number: 43885186

این پایگاه اینترنتی بوسیله بنیاد ژاله اصفهانی برپا شده است و اداره می شود.

استفاده از مطالب این پایگاه، با ذکر منبع کاملا آزاد می باشد.

ابیورد سافت طراح و توسعه دهنده فنی وب سایت